Parafia Rzymskokatolicka
pw. św. Jadwigi i św. Jakuba Ap. w Lusowie

Archidiecezja Poznańska 

Sakrament Chrztu Świętego

Uroczysta liturgia chrzcielna ma miejsce zazwyczaj w 3 sobotę miesiąca na Mszy św. o godz. 17.00

 • 16 września 2017 r.
 • 21 października
 • 18 listopada
 • 16 grudnia

Chrzest Święty może być udzielony w innych terminach (dotyczy tylko parafian) po Mszy św. niedzielnej o godz. 10.30 lub przed/po Mszy św. sobotniej o godz. 17.00. 

Rodzice chrzestni

Parafianie, którzy mają pełnić funkcję rodziców chrzestnych w naszej lub innej parafii

 • powinni być po bierzmowaniu,
 • powinni być praktykującymi katolikami (rodzicami chrzestnymi nie mogą być osoby żyjące w konkubinacie lub w związku niesakramentalnym),
 • muszą wziąć udział w katechezie przygotowującej do pełnienia tej funkcji (terminy poniżej),
 • do innej parafii – jeśli są spełnione powyższe warunki – wydawane jest zaświadczenie.

Rodzice dziecka

 • biorą udział w katechezie przed chrztem (terminy poniżej), warto to zrobić jeszcze przed urodzeniem dziecka,
 • Chrzest dziecka należy zgłosić w tygodniu przed chrztem, dostarczając następujące dokumenty:

1. Metryka urodzenia dziecka.
2. Akt ślubu kościelnego rodziców dziecka. W razie braku ślubu kościelnego rodziców dokument ślubu cywilnego.
3. Chrzestni z naszej parafii muszą być wcześniej na katechezie przed chrztem (terminy poniżej)
4. W wypadku chrzestnych z innych parafii zaświadczenie, że mogą pełnić tę funkcję.
4. Należy podać dane rodziców chrzestnych: imię i nazwisko, wiek, zawód, adres zamieszkania.
5. Jeśli rodzice dziecka nie są z tutejszej parafii, muszą przedstawić zgodę swojego księdza proboszcza na chrzest w Lusowie.

Katecheza przed chrztem dla rodziców i chrzestnych

Prosimy rodziców, by korzystali z katechez jeszcze przed urodzeniem się dziecka, kiedy zazwyczaj łatwiej jest zorganizować czas. Wystarczy wybrać dogodny termin. Jeśli są problemy organizacyjne, każde z rodziców może przyjść w innym terminie.

Katechezy odbywają się w domu parafialnym zasadniczo w poniedziałki o godz. 19.30

 • 11 września 2017 r.
 • 13 października 2017 r. (piątek)
 • 13 listopada 2017 r.
 • 11 grudnia 2017 r. 

Jeśli ktoś nie może skorzystać z proponowanych terminów, w każdy poniedziałek o godz. 20.00 może wziąć udział w katechezie w Parafii w Tarnowie Podgórnym (na probostwie). Należy wówczas dostarczyć zaświadczenie o udziale w tej katechezie.

SZUKAJ
KALENDARZ
 • Bp Jarecki: ks. Popiełuszko uczy, byśmy nigdy nie wchodzili w niedozwolone kompromisy
 • Abp Sako: tylko Papież jest naszą sił i kimś, komu ufamy
 • Papieski Uniwersytet Gregoriański podejmuje refleksję nad Humanae vitae
 • Indonezyjczycy mieszkający na południu Filipin przechodzą na katolicyzm
 • Dariusz Kowalczyk SJ: wypowiedzi papieża Franciszka powinny być jasne
KONTAKT

Parafia pw. św. Jadwigi
i św. Jakuba Apostoła

ul. Poznańska 2
62-080 Lusowo
tel.: (61) 814 65 67
E-mail: proboszcz@lusowo.pl