Parafia Rzymskokatolicka
pw. św. Jadwigi i św. Jakuba Ap. w Lusowie

Archidiecezja Poznańska 

Sakrament Chrztu Świętego

Uroczysta liturgia chrzcielna ma miejsce zazwyczaj w 3 sobotę miesiąca na Mszy św. o godz. 17.00

 • 16 grudnia
 • 20 stycznia 2018 r.
 • 17 lutego
 • 17 marca
 • 21 kwietnia
 • 12 maja
 • 23 czerwca
 • 21 lipca
 • 18 sierpnia
 • 15 września
 • 20 października
 • 17 listopada
 • 15 grudnia

Chrzest Święty może być udzielony w innych terminach (dotyczy tylko parafian) po Mszy św. niedzielnej o godz. 10.30 lub przed/po Mszy św. sobotniej o godz. 17.00. 

Rodzice chrzestni

Parafianie, którzy mają pełnić funkcję rodziców chrzestnych w naszej lub innej parafii

 • powinni być po bierzmowaniu,
 • powinni być praktykującymi katolikami (rodzicami chrzestnymi nie mogą być osoby żyjące w konkubinacie lub w związku niesakramentalnym),
 • muszą wziąć udział w katechezie przygotowującej do pełnienia tej funkcji (terminy poniżej),
 • do innej parafii – jeśli są spełnione powyższe warunki – wydawane jest zaświadczenie.

Rodzice dziecka

 • biorą udział w katechezie przed chrztem (terminy poniżej), warto to zrobić jeszcze przed urodzeniem dziecka,
 • Chrzest dziecka należy zgłosić w tygodniu przed chrztem, dostarczając następujące dokumenty:

1. Metryka urodzenia dziecka.
2. Akt ślubu kościelnego rodziców dziecka. W razie braku ślubu kościelnego rodziców dokument ślubu cywilnego.
3. Chrzestni z naszej parafii muszą być wcześniej na katechezie przed chrztem (terminy poniżej)
4. W wypadku chrzestnych z innych parafii zaświadczenie, że mogą pełnić tę funkcję.
4. Należy podać dane rodziców chrzestnych: imię i nazwisko, wiek, zawód, adres zamieszkania.
5. Jeśli rodzice dziecka nie są z tutejszej parafii, muszą przedstawić zgodę swojego księdza proboszcza na chrzest w Lusowie.

Katecheza przed chrztem dla rodziców i chrzestnych

Prosimy rodziców, by korzystali z katechez jeszcze przed urodzeniem się dziecka, kiedy zazwyczaj łatwiej jest zorganizować czas. Wystarczy wybrać dogodny termin. Jeśli są problemy organizacyjne, każde z rodziców może przyjść w innym terminie.

Katechezy odbywają się w domu parafialnym zasadniczo w poniedziałki o godz. 19.30

 • 15 stycznia 2018 r. 
 • 5 lutego
 • 12 marca
 • 17 kwietnia (wtorek)
 • 7 maja 
 • 18 czerwca

Jeśli ktoś nie może skorzystać z proponowanych terminów, w każdy poniedziałek o godz. 20.00 może wziąć udział w katechezie w Parafii w Tarnowie Podgórnym (na probostwie). Należy wówczas dostarczyć zaświadczenie o udziale w tej katechezie.

SZUKAJ
KALENDARZ
 • W Watykanie po 500 latach odkryto dwa nieznane malowidła Rafaela
 • Włoscy kardynałowie krytyczni wobec ustawy o testamencie życia
 • Bp Zdzisław Fortuniak: każde pokolenie trzeba na nowo ewangelizować
 • W Bundestagu nigdy jeszcze nie było tak mało chrześcijan. Tylko połowa posłów należy do któregoś z Kościołów
 • Prymas Polski do harcerzy: jesteśmy wezwani, aby w naszym życiu zaświadczyć o światłości
KONTAKT

Parafia pw. św. Jadwigi
i św. Jakuba Apostoła

ul. Poznańska 2
62-080 Lusowo
tel.: (61) 814 65 67
E-mail: proboszcz@lusowo.pl