Parafia Rzymskokatolicka
pw. św. Jadwigi i św. Jakuba Ap. w Lusowie

Archidiecezja Poznańska 

Litania do Świętego Jakuba Apostoła

Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison,
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas,
Ojcze, z nieba Boże – zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże – zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże – zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże – zmiłuj się nad nami.
Święta Maryjo, Królowo Apostołów – módl się za nami.
Królowo Męczenników – módl się za nami.
Święty Jakubie Apostole – módl się za nami.
Synu Zebedeusza – módl się za nami.
Bracie świętego Jana Apostoła – módl się za nami.
Gotowy na wezwanie Pana – módl się za nami.
Powołany przez Jezusa na ucznia – módl się za nami.
Wybrany Apostołem – módl się za nami.
Opuszczający wszystko dla Jezusa – módl się za nami.
Synu gromu – módl się za nami.
Uprzywilejowany przez swego Mistrza – módl się za nami.
Świadku wskrzeszenia córki Jaira – módl się za nami.
Urzeczony dwukrotnym cudownym połowem ryb – módl się za nami.
Obecny przy Przemienieniu Pańskim – módl się za nami.
Towarzyszący Jezusowi w Ogrójcu – módl się za nami.
Świadku męki i śmierci Jezusa – módl się za nami.
Wierny Chrystusowi aż do końca – módl się za nami.
Prześladowany dla Jezusa – módl się za nami.
Głowo Kościoła Jerozolimskiego – módl się za nami.
Jaśniejący wiarą i pobożnością – módl się za nami.
Przyjacielu Chrystusa – módl się za nami.
Znoszący wzgardę i poniżenie – módl się za nami.
Doskonały w ubóstwie – módl się za nami.
Przykładzie gorliwości apostolskiej – módl się za nami.
Niestrudzony pielgrzymie – módl się za nami.
Opiekunie wdów i sierot – módl się za nami.
Pełen miłości bliźniego – módl się za nami.
Przebaczający swemu zdrajcy i katowi – módl się za nami.
Pozyskujący go dla Chrystusa – módl się za nami.
Ścięty mieczem za wiarę – módl się za nami.
Pierwszy męczenniku wśród apostołów – módl się za nami.
Wspierający rycerzy w walce z wrogami – módl się za nami.
Patronie zakonu rycerskiego – módl się za nami.
Opiekunie pielgrzymów – módl się za nami.
Dzielny nasz obrońco w walce ze złym duchem – módl się za nami.
Niezawodny nasz Patronie przed Bogiem – módl się za nami.
Patronie Portugalii i Hiszpanii – módl się za nami.
Baranku Boży, który gładzisz grzech świata – przepuść nam Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzech świata – wysłuchaj nas Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzech świata – zmiłuj się nad nami.

 

K: Módl się za nami święty Jakubie Apostole,
O: Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się: Wszechmogący, wieczny Boże, który krwią męczeńską świętego Jakuba uświęciłeś pierwsze owoce kapłaństwa Twoich Apostołów, spraw, aby Twój Kościół został wzmocniony Jego wyznaniem wiary i zawsze cieszył się Jego wstawiennictwem. Panie, opiekuj się swoim ludem i strzeż go, aby wsparty pomocą świętego Jakuba Apostoła, podobał się Tobie swoim postępowaniem i służył Ci w wolności ducha. Daj nam, prosimy Cię Panie, naśladować w swoim życiu wiarę i czyny Twego sługi świętego Jakuba Apostoła, abyśmy wierni Tobie w wierze i miłości, służyli Ci godnie swoim postępowaniem, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

 

SZUKAJ
KALENDARZ
  • W Watykanie po 500 latach odkryto dwa nieznane malowidła Rafaela
  • Włoscy kardynałowie krytyczni wobec ustawy o testamencie życia
  • Bp Zdzisław Fortuniak: każde pokolenie trzeba na nowo ewangelizować
  • W Bundestagu nigdy jeszcze nie było tak mało chrześcijan. Tylko połowa posłów należy do któregoś z Kościołów
  • Prymas Polski do harcerzy: jesteśmy wezwani, aby w naszym życiu zaświadczyć o światłości
KONTAKT

Parafia pw. św. Jadwigi
i św. Jakuba Apostoła

ul. Poznańska 2
62-080 Lusowo
tel.: (61) 814 65 67
E-mail: proboszcz@lusowo.pl