Parafia Rzymskokatolicka
pw. św. Jadwigi i św. Jakuba Ap. w Lusowie

Archidiecezja Poznańska 

List Pasterski Episkopatu Polski z okazji II Tygodnia Wychowania (16-22 września 2012 roku)

Kościół domem życia, wiary i miłości

Umiłowani w Chrystusie Panu, Siostry i Bracia, Kochani Rodzice, Nauczyciele i Wychowawcy, Droga Młodzieży, Kochane Dzieci!

Jutro w polskich szkołach i przedszkolach rozpocznie się nowy rok szkolny i katechetyczny. Czas ten jest zarówno zadaniem, jak i szansą, którą należy dobrze wykorzystać. Dotyczy to zwłaszcza was drogie dzieci i kochana młodzieży, jak i rodziców, wychowawców oraz duszpasterzy. Dla was wszystkich chcemy prosić Pana Boga o potrzebne łaski.

W dniach od 16-22 września br. w naszej Ojczyźnie będziemy przeżywać II Tydzień Wychowania. Również on będzie stanowił pomoc dla wszystkich, którym bliskie jest dzieło kształtowania serc oraz umysłów dzieci i młodzieży. Continue reading

Wskazania duszpasterskie na Rok Wiary

KONGREGACJA NAUKI WIARY

Nota zawierająca
wskazania duszpasterskie na Rok Wiary

 Wprowadzenie

W Liście apostolskim Porta fidei z 11 października 2011 r., Ojciec Święty Benedykt XVI ogłosił Rok wiary. Rozpocznie się on 11 października 2012 r., w pięćdziesiątą rocznicę otwarcia Soboru Powszechnego Watykańskiego II, a zakończy się 24 listopada 2013 r., w uroczystość naszego Pana Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata.

Rok ten będzie okazją sprzyjającą temu, by wszyscy wierni głębiej zrozumieli, że fundamentem wiary chrześcijańskiej jest «spotkanie z wydarzeniem, z Osobą, która nadaje życiu nową perspektywę, a tym samym decydujące ukierunkowanie»[1]. Wiarę, opartą na spotkaniu ze Zmartwychwstałym Jezusem Chrystusem, będzie można odkrywać w jej integralności i w pełnym blasku. «Również w naszych czasach wiara jest darem, który trzeba na nowo odkryć, pielęgnować i dawać o nim świadectwo», ażeby Pan «sprawił, że każdy z nas doświadczy z radością, jak pięknie jest być chrześcijaninem»[2]. Continue reading

PORTA FIDEI – List apostolski Benedykta XVI ogłaszający Rok Wiary

BENEDYKT XVI

LIST APOSTOLSKI
W FORMIE «MOTU PROPRIO»

PORTA FIDEI

OGŁASZAJĄCY ROK WIARY

 

1. «Podwoje wiary» (por. Dz 14, 27) są dla nas zawsze otwarte. Wiodą one do życia w komunii z Bogiem i pozwalają wejść do Jego Kościoła. Próg ten można przekroczyć, kiedy głoszone jest Słowo Boże, a serce poddaje się kształtowaniu przez łaskę, która przemienia. Przekroczenie tych podwoi oznacza wyruszenie w drogę, która trwa całe życie. Zaczyna ją chrzest (por. Rz 6, 4), dzięki któremu możemy wzywać Boga jako Ojca, a kończy przejście przez śmierć do życia wiecznego, będącego owocem zmartwychwstania Pana Jezusa, który poprzez dar Ducha Świętego zechciał włączyć w swą chwałę tych, którzy w Niego wierzą (por. J 17, 22). Wyznawanie wiary w Trójcę Świętą — Ojca, Syna i Ducha Świętego — oznacza wiarę w jednego Boga, który jest miłością (por. 1 J 4, 8): Ojca, który w pełni czasów posłał swego Syna dla naszego zbawienia; Jezusa Chrystusa, który w tajemnicy swej śmierci i zmartwychwstania odkupił świat; Ducha Świętego, który prowadzi Kościół przez wieki w oczekiwaniu na chwalebny powrót Pana. Continue reading

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE – 26 sierpnia 2012

 1. 1 września przypada rocznica wybuch II wojny światowej. W czasie sobotniej Mszy św. będziemy się modlili za ofiary tej wojny i wszystkich, którzy oddali życie za Naszą Ojczyznę.
 2. 3 września rozpoczyna się nowy rok szkolny. Msze święta na rozpoczęcie roku szkolnego: dla Szkoły Podstawowej w Lusowie w kościele parafialnym o godz. 9; dla Szkoły Podstawowej w Lusówku o godz. 10 w sali na terenie szkoły. Dzieciom klas pierwszych podczas tych Mszy św. poświęcimy tornistry i przybory szkolne.
 3. W najbliższym tygodniu nasza archidiecezja będzie żegnała dotychczasowego biskupa pomocniczego Marka Jędraszewskiego, który został mianowany przez Ojca Świętego Benedykta XVI arcybiskupem metropolitą łódzkim. Msza św. dziękczynna za jego posługę w naszej archidiecezji będzie w piątek, 31 sierpnia o godz. 18 w katedrze poznańskiej. Continue reading

Ogłoszenia duszpasterskie – 19 sierpnia 2012

 1. Serdeczne podziękowanie za przygotowanie uroczystości odpustowej w naszej parafii. Dziękuję za ofiarowane kwiaty i piękne przygotowanie całego kościoła, Służbie Liturgicznej, Panu Organiście, Strażakom i naszemu Diakonowi Rafałowi, który dzielnie święcił kierowców i ich pojazdy wraz z pasażerami.
 2. Na pojazdy dla misjonarzy zebraliśmy w tym roku 3.346 zł. W minionym tygodniu na Caritas Archidiecezji Poznańskiej zebraliśmy do puszek 1087 zł.
 3. W najbliższą niedzielę na Mszy św. o godz. 10.30 będziemy dziękowali Panu Bogu za tegoroczne plony – będzie to Msza św. dożynkowa, po której rozpoczną się Dożynki „u księdza za płotem”. W tym roku będą one połączone z wyjątkowym przeglądem folklorystycznym, ponieważ będziemy gościli zespoły z różnych zakątków Europy: z Turcji, Bułgarii, Irlandii, Białorusi, Czech, Rosji, Łotwy i oczywiście z Polski.
 4. Spotkanie członków Żywego Różańca w najbliższą niedzielę po Mszy św. o godz. 7.30.
 5. W najbliższym tygodniu planujemy początek prac w domu parafialnym. Rozpoczniemy od przygotowania biura parafialnego, a następnie, na ile pozwolą nam na to posiadane środki, będziemy przygotowywali salki parafialne z zapleczem kuchennym. Continue reading

SZUKAJ

KALENDARZ

RSS INFORMACJE

 • W Watykanie po 500 latach odkryto dwa nieznane malowidła Rafaela
 • Włoscy kardynałowie krytyczni wobec ustawy o testamencie życia
 • Bp Zdzisław Fortuniak: każde pokolenie trzeba na nowo ewangelizować
 • W Bundestagu nigdy jeszcze nie było tak mało chrześcijan. Tylko połowa posłów należy do któregoś z Kościołów
 • Prymas Polski do harcerzy: jesteśmy wezwani, aby w naszym życiu zaświadczyć o światłości

KONTAKT

Parafia pw. św. Jadwigi
i św. Jakuba Apostoła

ul. Poznańska 2
62-080 Lusowo
tel.: (61) 814 65 67
E-mail: proboszcz@lusowo.pl