Parafia Rzymskokatolicka
pw. św. Jadwigi i św. Jakuba Ap. w Lusowie

Archidiecezja Poznańska 

Dwie parafie

W Święto Narodzenia Pańskiego odczytaliśmy dekret Księdza Arcybiskupa Metropolity erygujący nową parafię pw. św. Rity w Lusówku. Po wielu wiekach, które upłynęły od powstania parafii w Lusowie, przychodzi czas, kiedy z liczącej dziś ponad 5600 mieszkańców wspólnoty, wyłania się nowa parafia.

Do parafii pw. św. Jadwigi i św. Jakuba Apostoła w Lusowie będzie odtąd należało Lusowo, Swadzim, Sady  oraz część Batorowa i Kobylnik. Parafia św. Rity obejmie Lusówko (wraz z Rozalinem i Otowem), Sierosław i Pokrzywnicę. Opieka duszpasterska nad kaplicą w Otowie będzie sprawowana przez parafię lusowską, a w Sierosławiu przez parafię w Lusówku.

Lusówko na razie nie ma ani kościoła, ani własnej kaplicy. W związku z tym, duszpasterstwo będzie nadal związane z kościołem i domem parafialnym w Lusowie. Jednak już od 1 stycznia każda parafia ma własnego proboszcza i własne księgi parafialne (chrztów, ślubów, zmarłych i inne).

Parafianie z Lusówka (wraz z Rozalinem i Otowem), Pokrzywnicy i Sierosławia w sprawach sakramentów i duszpasterstwa powinni się więc zgłaszać do ks. prob. Adama Przewoźnego, a Parafianie parafii lusowskiej, jak dotąd, do ks. prob. Dariusza Madejczyka.

W BIURZE PARAFIALNYM księża będą przyjmowali wszystkich, bez względu na przynależność parafialną. Ks. Dariusz będzie dyżurował w biurze przede wszystkim w środy i czwartki, a ks. Adam w poniedziałki.

CHRZTY ŚWIĘTE będą udzielane tak jak dotychczas – w 3. sobotę miesiąca na wieczornej Mszy św. o godz. 17.00.

PRZYGOTOWANIE DO ŚLUBU będzie się odbywało po opieką właściwego proboszcza.

W SPRAWACH POGRZEBÓW również należy się zgłaszać do swojego księdza proboszcza.

SZUKAJ
KALENDARZ
  • W Watykanie po 500 latach odkryto dwa nieznane malowidła Rafaela
  • Włoscy kardynałowie krytyczni wobec ustawy o testamencie życia
  • Bp Zdzisław Fortuniak: każde pokolenie trzeba na nowo ewangelizować
  • W Bundestagu nigdy jeszcze nie było tak mało chrześcijan. Tylko połowa posłów należy do któregoś z Kościołów
  • Prymas Polski do harcerzy: jesteśmy wezwani, aby w naszym życiu zaświadczyć o światłości
KONTAKT

Parafia pw. św. Jadwigi
i św. Jakuba Apostoła

ul. Poznańska 2
62-080 Lusowo
tel.: (61) 814 65 67
E-mail: proboszcz@lusowo.pl